Miljö & Kvalité


diZos AB arbetar för ett långsiktigt och hållbart samarbete.
Vi utför våra tjänster med hög kompetens och säkerhet samt arbetar för att minska miljö- och klimatpåverkan.


Miljöpolicy
diZos väljer främst de material, produkter och tjänster som har minsta påverkan på miljön samt att vi källsorterar våra restprodukter.


Kvalitetspolicy
diZos ska ständigt utveckla sig inom den senaste tekniken och använda anpassade lösningar och produkter efter kundens behov.